Vertikali rezervoari

Tehničke karakteristike i osobine

Koristeći osobine polietilena visoke gustine (PEHD) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi, tehnologijom spiralnog motanja, dobijen je proizvod ( REZERVOAR) koji je rešio mnoge probleme u skladištenju i manipulisanju sa tečnostima , rasutim materijalima i agresivnim hemikalijama.
Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 20 000 litara i maksimalnog prečnika do  Ø 3000 mm, a mogu se proizvoditi i veći, ali je  problem transport. Svi naši rezervoari su opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa dodatnim prirubnicama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima,stopama za ankerisanje, uškama za nošenje i dr.).
Po zahtevu kupca moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, mlaznica,nosača za miksere i slično. Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.
Ovi rezervoari mogu biti postavljeni na otvorenom prostoru, a mogu biti i ukopani. Prilikom postavljanja rezervoara nepotrebne su skupe modifikacije i oprema za manipulaciju na mestu montaže.
Rezervoari o kojima je reč dugotrajni su i ne zahtevaju održavanje, jer su tako sagrađeni da traju čak i kada se izlože nepodesnim ambijentnim uslovima.

Primena

Primene ovih rezervoara su mnogobrojne, pa se mogu koristiti za:
• skladištenje vode za piće
• skladištenje hemikalija, i to širokog spektra
• skladištenje nafte
• skladištenje otpadnih voda
• skladištenje životnih namirnica
• skladištenje farmaceutskih proizvoda  

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Vertikalni rezervoari

Uverenje o kvalitetu

Zapremina (V) L
Prečnik (D) mm
Visina (H) mm
1 500 800 1000
2 1000 1000 1280
3 1500 1200 1330
42000 1400 1300
52500 1400 1620
63000 1600 1500
74000 1800 1600
85000 2000 1600
96000 2200 1600
108000 2450 1700
1110000 2500 2050
1212000 2500 2450
1315000 2700 2650
1420000 3000 2900
Search