Materijali

Tehničke karakteristike i osobine

POLIETILEN VISOKE GUSTINE (PE HD)
Mehanička svojstva: Zbog svoje velike čvrstoće i krutosti polietilen visoke gustine se koristi u mnoge svrhe. PE HD može da se bez mehaničkog naprezanja za kratko vreme zagreje do tačke odmekšavanja. Izvrsna je izdržljivost pri niskim temperaturama do -30ºC. PE HD praktično ne prima vodu i u vodi ne pokazuje nikakve pojave bubrenja. Polietilen je skoro bez mirisa i ukusa. Dozvoljen je za transportovanje i lagerovanje životnih namirnica.
PE HD se odlikuje velikom odbojnošću prema vodi, pa zbog toga njegove dobre elektroizolacione osobine dovode do elektrostatičkog nabijanja.
Antistatički polietilen nema ovaj nedostatak jer sadrži dodatak antistatika koji je homogeno razdeljen u granulama i već u toku prerade stvara slabo vidljivi sloj. Optimalni elektrostatički efekat, zavisno od uslova prerade i vlažnosti vazduha, postići će se posle 2-3 nedelje lagerovanja. U mnogim slučajevima, optimum se postiže već posle nekoliko dana.

Plavi PE HD

Bojenjem polietilena visoke gustine plavim masterbačom dobijamo plavi materijal za naše proizvode.
Dodatkom specijalnih vrsta čađi, postojanost polietilena prema ultra-ljubičastoj svetlosti, može se u najvećoj meri povećati tako da se može računati sa faktorom povećanja 10-15 puta. Ovako stabilizovan polietilen preporučuje se u slučajevima kada se delovi od njega nalaze napolju ili su izloženi neposrednoj sunčevoj svetlosti.

Hemijska postojanost:
Polietilen je u velikoj meri postojan na hemikalije. Rastvara ga samo mali broj rastvarača pri zagrevanju (na primer ugljovodenici) i napadaju ga supstance koje imaju jako oksidirajuće dejstvo (na primer azotna kiselina, oleum i halogeni).

Crni PE HD

Bojenjem polietilena visoke gustine crnim masterbačom dobijamo crni materijal za naše proizvode i povećanje postojanosti materijala na UV zračenje.
Search