Armatura i pribor

Tehničke karakteristike i osobine

Na ZIMKOM rezervorima armature se mogu postaviti na svakom mestu u zavisnosti od potrebe naručioca. Armature se mogu montirati prilikom proizvodnje ili nakon postavljanja rezervoara kod naručioca. Asortiman armatura je prikazan na crtežima. Na zahtev naručioca mogu se isporučiti ili ugraditi i druge vrste armatura.

U slučajevima kada se ZIMKOM rezervoari koriste kao procesne posude, mogu se ugraditi interne armature kao što su mikseri, odbojnici, cevi i separatori.
Search