Horizontalni rezervoari

Tehničke karakteristike i osobine

Koristeći osobine polietilena visoke gustine (PEHD) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi, tehnologijom spiralnog motanja, dobijen je proizvod ( REZERVOAR) koji je rešio mnoge probleme u skladištenju i manipulisanju sa tečnostima , rasutim materijalima i agresivnim hemikalijama. Horizontalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 50 000 litara i maksimalnog prečnika Ø 2250 mm.

Svi naši rezervoari su opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa dodatnim prirubnicama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima,stopama za ankerisanje, uškama za nošenje i dr.). Po zahtevu kupca moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, mlaznica, nosača za miksere i slično.

Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara. Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, ovi rezervoari se po pravilu ukopavaju u zemlju. Oni se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od sloja zemlje kao i uticaj podzemnih voda. Ako se postavljaju nad zemljom za njih se moraju obezbediti odgovarajući nosači od plastike, metala, betona i sl.

Prilikom postavljanja rezervoara nepotrebne su skupe modifikacije i oprema za manipulaciju na mestu montaže. Rezervoari o kojima je reč dugotrajni su i ne zahtevaju održavanje, jer su tako proizvedeni da traju čak i kada su izloženi izuzeno lošim uslovima.

Primena

Primene ovih rezervoara su mnogobrojne, pa se mogu koristiti za:
• skladištenje vode za piće
• skladištenje hemikalija, i to širokog spektra
• skladištenje nafte
• skladištenje otpadnih voda
• skladištenje životnih namirnica
• skladištenje farmaceutskih proizvoda  

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

UVERENJE O KVALITETU

Uverenje o kvalitetu za horizontalne rezervoare.

UVERENJE O KONTROLI

Uverenje o kontroli za horizontalne rezervoare.

Zapremina (V) L
Prečnik (D) mm
Dužina (L) mm
1 1000 1000 1280
2 1500 1200 1330
3 2 000 1400 1300
42500 1400 1620
53000 1200 2660
64000 1400 2600
75000 1400 3240
86000 1400 3900
98000 1400 5200
1010000 1800 4000
1112000 2000 3900
1215000 2000 4800
1320000 2000 6400
1425000 2200 6600
1530000 2200 8000
1640000 2200 10600
1750000 2250 12600
Search