Septičke jame

Tehničke karakteristike i osobine

Plastične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, bolnicama,vikend naseljima itd. Septičke jame su horizontalni ili vertikalni ukopavajući rezervoari od polietilena visoke gustine ( PEHD ) koji su prilagođeni ovoj nameni. Svi priključci se ugrađuju tako da odgovaraju svim standardnim kanalizacionim priključcima. Septičke jame mogu biti: neprotočne, prelivne, sa ili bez pregrada itd. Prednosti ovakvih septičkih jama su:

• Apsolutna nepropustljivost
• Otpornost na uticaj podzemnih voda
• Jednostavno postavljanje
• Abrazivno i korozivno otporni

Naše polietilenske septičke jame su u potpunosti otporne na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima, tako da im garantujemo dug vek upotrebe.
U unutrašnjosti septičke jame nalazi se ulazna cev od PVC-a, i izlazni odlivak od PVC-a sa gumenom spoljnom zaptivkom za ispust otpadnih voda.

Trokomorna septička jama (sistem za prikupljanje i delimično prečišćavanje sanitarnih i fekalnih otpadnih voda) koristi se za objekte gde postoji veća koncentracija ljudi. Takođe se koristi i kao predtretman u slučajevima gde postoji kanalizacioni kolektor. Namenjena je stambenim objektima, hotelima, školama, vikendicama, izolovanim stambenim objektima i sl.

Protočne trokomorne jame funkcionišu tako da se sav mulj nataloži i ostaje u prvoj, drugoj i trećoj komori. Iz treće komore se višak vode (preliv) sistemom cevi ispušta u ponorni sistem.

Korisnici
Kapacitet (m3)
Prečnik D (mm)
Dužina L (mm)
Ø Ulaz (mm) Ø Izlaz (mm)
1 5 2,0 1000
2600110110
2 10 3,0 1200
2660110110
3 15 5,0 1400
3240125110
420 6,0 1400
3900125125
530 10,0 1800
4000160160
640 12,0 2000
3800160160
750 15,0 2000
4800160160
860 18,0 2000
5700200200
980 24,0 2000
7700200200
10100 30,0 2200
8000250250

Septičke jame sa hlorinatorom

U trokomorne jame moguće je ugraditi vakumski hlorinator. Hlorinator se puni tečnim hlorom. Ovim uređajem se dozira hlor direktno u treću komoru septičke jame. Dodavanjem hlora poboljšava se kvalitet vode na izlazu iz jame, tako što hlor dodatno neutrališe štetne bakterije u vodi. Hlorinator se po potrebi jednostavno i brzo vadi iz jame zbog pražnjenja komore. U vodi koja izlazi iz septičke jame u upojni bunar, ovim postupkom, se dodatno smanjuje količina štetnih materija koje se ispuštaju u zemlju.
Search