| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 Koristeći osobine polietilena visoke gustine (PEHD) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi, tehnologijom spiralnog motanja, dobijen je proizvod ( REZERVOAR) koji je rešio mnoge probleme u skladištenju i manipulisanju sa tečnostima , rasutim materijalima i agresivnim hemikalijama.

Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 20 000 litara i maksimalnog prečnika do  Ø 3000 mm, a mogu se proizvoditi i veći, ali se javlja problem transporta. Svi naši rezervoari su opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa dodatnim prirubnicama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima,stopama za ankerisanje, uškama za nošenje i dr.). Po zahtevu kupca moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, mlaznica,nosača za miksere i slično.

Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.

Ovi rezervoari mogu biti postavljeni na otvorenom prostoru, a mogu biti i ukopani. Prilikom postavljanja rezervoara nepotrebne su skupe modifikacije i oprema za manipulaciju na mestu montaže.

Rezervoari o kojima je reč dugotrajni su i ne zahtevaju održavanje, jer su tako sagrađeni da traju čak i kada se izlože nepodesnim ambijentnim uslovima.

Primene ovih rezervoara su mnogobrojne, pa se mogu koristiti za:

• skladištenje vode za piće

• skladištenje hemikalija, i to širokog spektra

• skladištenje nafte

• skladištenje otpadnih voda

• skladištenje životnih namirnica

• skladištenje farmaceutskih proizvoda

  Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

 

Uverenje o kvalitetu (kliknite na sliku za uvećanje)

 
Kliknite na slike za uvećanje!
 
Zapremina
V(lit)
Prečnik
D(mm)
Visina
H(mm)
500 800 1 000
1 000 1 000 1 280
1 500 1 200 1 330
2 000 1 400 1 300
2 500 1 400 1 620
3 000 1 600 1 500
4 000 1 800 1 600
5 000 2 000 1 600
6 000 2 200 1 600
8 000 2 450 1 700
10 000 2 500 2 050
12 000 2 500 2 450
15 000 2 700 2650
20 000 3 000 2 900
Dimenzije rezervoara koje su date u tabeli mogu se izmeniti prema zahtevima kupca.
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana