| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 Plastične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, bolnicama,vikend naseljima itd.

Septičke jame su horizontalni ili vertikalni ukopavajući rezervoari od polietilena visoke gustine ( PEHD ) koji su prilagođeni ovoj nameni. Svi priključci se ugrađuju tako da odgovaraju svim standardnim kanalizacionim priključcima.

Septičke jame mogu biti: neprotočne, prelivne, sa ili bez pregrada itd.

Prednosti ovakvih septičkih jama su:
• Apsolutna nepropustljivost
• Otpornost na uticaj podzemnih voda
• Jednostavno postavljanje
• Abrazivno i korozivno otporni

Naše polietilenske septičke jame su u potpunosti otporne na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima, tako da im garantujemo dug vek upotrebe.
U unutrašnjosti septičke jame nalazi se ulazna cev od PVC-a, i izlazni odlivak od PVC-a sa gumenom spoljnom zaptivkom za ispust otpadnih voda.
Trokomorna septička jama koristi se za objekte gde nepostoji stalan dotok otpadnih voda i gde nepostoji mogućnost priključka električne energije. Takođe se koristi i kao predtretman u slučajevima gde postoji kanalizacioni kolektor. Namenjena je stambenim objektima, vikendicama, izolovanim stambenim objektima i sl.

 

Korisnici Kapacitet
(m3)
Prečnik D (mm) Dužina L (mm) Ø ul (mm) Ø iz(mm)
5 2.0 1000 2600 110 110
10 3.0 1200 2660 110 110
15 5.0 1400 3240 125 110
20 6.0 1400 3900 125 125
30 10.0 1800 4000 160 160
40 12.0 2000 3800 160 160
50 15.0 2000 4800 160 160
60 18.0 2000 5700 160 160
80 24.0 2000 7700 160 160
100 30.0 2200 8000 200 200

 

 
Kliknite na slike za uvećanje!
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana