| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 Zbog velikog zagađenja okoline od otpadnih ulja jedina mogućnost zaštite je ugradnja efikasnih separatora.
Separatori ulja i lakih tečnosti imaju ulogu da prečiste otpadnu vodu zaprljanu neorganskim uljima (ugljovodonici različitih tipova, nafta, goriva, maziva). Na izlazu iz separatora treba da je voda po karakteristikama, kakva se može upustiti u prirodni recipijent, vodotok ili sistem javne kanalizacije.
Naši separatori se izrađuju od polietilena visoke gustine (HDPE) tehnikom spiralnog motanja.
Separator omogućava izdvajanje slobodnog ulja iz mešavine sa vodom i radi na principu specifičnih težina tečnosti.
Separatori ulja se koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga. Tipične primene su na parkiralištima, benzinskim pumpama, saobraćajnicama, auto servisima i dr.
Zimkom separatorima mineralnih ulja lako se manipuliše i lako se ugrađuju. Ugradnja je prema proizvođačkom uputstvu, brza i laka i nema potrebe za dodatnim troskovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl.
U zavisnosti od dužine eksploatacije, količine i stepena kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom periodu odvoženje taloga i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

 
Protok
L/S
Zapremina
m3
Dim. separatora
DxL(mm)
Priključak cevi
ULAZ/IZLAZ(mm)
5 2 1000x2600 Ø 125
10 3 1200x2600 Ø 160
15 5 1400x3300 Ø 200
20 8 1400x5300 Ø 200
30 12 1800x4600 Ø 250
50 15 2000x4800 Ø 300
80 20 2000x6300 Ø 300
100 25 2000x8000 Ø 400
 

 Separatori masti prečišćavaju otpadnu vodu zaprljanu organskim mastima (kuhinjske masnoće, mesna industrija).
Zimkom separatori masti izrađeni su od polietilena visoke gustine (HDPE) kao vodoneprepusni rezervoar sa ulazno izlaznim cevima.
Separatori masti odvajaju organske masnoće i sprečavaju kako prljanje vode tako i razvijanje neprijatnih mirisa i služe kao prevencija od začepljenja kanalizacionog sistema. U separatoru se odvajaju čestice masnoća koje su lakše nego voda. Te čestice se skupljaju na površini vode gde se stvara plivajući sloj masnoće koji se povremeno ostranjuje.

Oblasti primene:
- restorani, hoteli, pansioni
- klanice, prerade mesa, mesare
- proizvodnja gotovih jela, prerada ribe

Održavanje separatora vrši investitor, vlasnik uređaja, koji je dužan da sklopi ugovor sa preduzećem koje vrši održavanje separatora masti i ima licencu za odvožanje i skladištenje opasnog otpada.

 

 
Kliknite na slike za uvećanje!
 
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana