| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 Prilikom rukovanja treba se pridržavati ovih jednostavnih uputstava:

* Ne ispuštati rezervoare sa vozila, jer jaki udar može da prouzrokuje pukotine na rezervoaru.
* Ne kotrljajte rezervoare preko njihovih priključaka.
* Ne podizati rezervoare o njihove priključke.
* Ne izlagati neku malu površinu rezervoara teškim opterećenjima.

ZIMKOM rezervoari treba da budu istovareni i preveženi na mesto montaže pomoću viljuškara na privremenoj paleti ili pažljivim rukovanjem radnika
Rezervoari se lako mogu montirati na bilo kojoj razumno ravnoj površini (na betonskom ili drvenom podu).
Montažu ne vršiti na gruboj ili neravnoj osnovi, kao što su lomljene cigle ili kamenje, čime se postiže jednakomerno distribuiranje opterećenja preko osnove rezervoara.
Treba izbegavati bočne napone na armature rezervoara na taj način što će se obezbediti da isti bude na liniji sa drugim cevovodom, armaturama, itd., pre spajanja.

ZIMKOM rezervoari nisu posude pod pritiskom, a obično pritisak treba održavati primenom ozračenog otvora.
Horizontalni nadzemni rezervoari moraju biti montirani na ležišta visine 1/2 prečnika rezervoara. Pažljivo praćenje ovih jednostavnih uputstava osiguraće savršeno stanje ZIMKOM rezervoara.

 
 
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana