| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 

Svojstva plastičnih materijala već su poznata velikom broju ljudi, jer se sa proizvodima od ove vrste materijala sreću gotovo na svakom koraku.
Koristeći osobine polietilena visoke gustine (PEHD) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi, tehnologijom spiralnog motanja, dobijen je proizvod ( REZERVOAR) koji je rešio mnoge probleme u skladištenju i manipulisanju sa tečnostima , rasutim materijalima i agresivnim hemikalijama.
Naši rezervoari imaju odličnu otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje. Rezervoari od PEHD otporni su na temperaturama od -30°C do + 80°C.
Rezervoari su imuni na koroziju i većinu hemikalija. Jedinstvena svojstva plastičnih materijala koji se koriste u proizvodnji čine ih potpuno otpornim na elektrolitske uticaje. Ovi rezervoari su otporni na trulež i rđanje. Osim toga, imaju odličnu otpornost na prskanja koja nastaju kao posledica napona.
U primeni rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni. To znači da su ovi  rezervoari praktično bez ukusa i mirisa i ne mogu biti sredina u kojoj se razvijaju alge ili bakterije. Osim toga oni imaju dobra svojstva zadržavanja i očuvanja ukusa materijala koji sadrže.

Primene ovih rezervoara su mnogobrojne, pa se mogu koristiti za:

• skladištenje vode za piće
• skladištenje hemikalija, i to širokog spektra
• skladištenje nafte
• skladištenje otpadnih voda
• skladištenje životnih namirnica
• skladištenje farmaceutskih proizvoda

Naši rezervoari su jaki. Konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije i mogu da apsorbuju stresove koji bi normalno oštetili rezervoare načinjene od tradicionalnih materijala.
Težina ovih rezervoara znatno je manja od težine tradicionalnih proizvoda, pa su troškovi transporta ovih rezervoara znatno niži.
Prilikom postavljanja rezervoara nepotrebne su skupe modifikacije i oprema za manipulaciju na mestu montaže.
Rezervoari o kojima je reč dugotrajni su i ne zahtevaju održavanje, jer su tako sagrađeni da traju čak i kada se izlože nepodesnim ambijentnim uslovima.
Ukoliko se rezervoar mora postaviti na otvorenom prostoru gde će biti izložen dejstvu ultraviolentne svetlosti preporučuje se upotreba rezervoara od PEHD, jer je polietilen napunjen čistim ugljenikom, kao stabilizatorom protiv razarajućeg dejstva ove svetlosti. Drugi atmosferski uticaji nemaju odraza na funkcionalnost rezervoara.
Konstrukcija ovih rezervoara onemogućava curenje. Metodi procesa spiralnog namotavanja i toplotne fuzije koji su primenjeni pri izradi rezervoara stvaraju homogenu celinu koja je stalna, pouzdana i potpuno nepropustiva.
U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana