| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 Koristeći osobine polietilena visoke gustine (PEHD) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi, tehnologijom spiralnog motanja, dobijen je proizvod ( REZERVOAR) koji je rešio mnoge probleme u skladištenju i manipulisanju sa tečnostima , rasutim materijalima i agresivnim hemikalijama.

Horizontalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 50 000 litara i maksimalnog prečnika Ø 2250 mm. Svi naši rezervoari su opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa dodatnim prirubnicama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima,stopama za ankerisanje, uškama za nošenje i dr.). Po zahtevu kupca moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, mlaznica, nosača za miksere i slično.

Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.

Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, ovi rezervoari se po pravilu ukopavaju u zemlju. Oni se izrađuju tako da mogu izdržati opterećenje od sloja zemlje kao i uticaj podzemnih voda. Ako se postavljaju nad zemljom za njih se moraju obezbediti odgovarajući nosači od plastike, metala, betona i sl.

 Prilikom postavljanja rezervoara nepotrebne su  skupe modifikacije i oprema za manipulaciju na mestu montaže.

Rezervoari o kojima je reč dugotrajni su i ne zahtevaju održavanje, jer su tako sagrađeni da traju čak i kada se izlože nepodesnim ambijentnim uslovima.

Primene ovih rezervoara su mnogobrojne, pa se mogu koristiti za:

• skladištenje vode za piće

• skladištenje hemikalija, i to širokog spektra

• skladištenje nafte

• skladištenje otpadnih voda

• skladištenje životnih namirnica

• skladištenje farmaceutskih proizvoda

  Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

 

Uverenje o kvalitetu (kliknite na sliku za uvećanje)

 
Kliknite na slike za uvećanje!
 
Zapremina
V(lit)
Prečnik
D(mm)
Dužina
L(mm)
 
1 000 1 000 1 280  
1 500 1 200 1 330  
2 000 1 400 1 300  
2 500 1 400 1 620  
3 000 1 200 2 660  
4 000 1 400 2 600  
5 000 1 400 3 240  
6 000 1 400 3 900  
8 000 1 400 5 200  
10 000 1 800 4 000  
12 000 2 000 3 900  
15 000 2 000 4 800  
20 000 2 000 6 400  
25 000 2 200 6 600  
30 000 2 200 8 000  
40 000 2 200 10 600  
50 000 2 250 12 600  
Dimenzije rezervoara koje su date u tabeli mogu se izmeniti prema zahtevima kupca.
 
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana