| REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT | KATALOG
 
Vertikalni
rezervoari
Horizontalni
rezervoari
Četvrtasti
rezarvoari
Pravougaone
kade
Septičke
jame
Separatori
ulja i masti
Armatura i pribor Rukovanje i
montaža 
Galerija Reference
 
 Na ZIMKOM rezervorima armature se mogu postaviti na svakom mestu u zavisnosti od potrebe naručioca. Armature se mogu montirati prilikom proizvodnje ili nakon postavljanja rezervoara kod naručioca. Asortiman armatura je prikazan na crtežima. Na zahtev naručioca mogu se isporučiti ili ugraditi i druge vrste armatura.

U slučajevima kada se ZIMKOM rezervoari koriste kao procesne posude, mogu se ugraditi interne armature kao što su mikseri, odbojnici, cevi i separatori.

 

Poklopac

Cevno ojačanje

Priključak

Priključak sa prirubnicom

Priključak sa slepom prirubnicom

Poklopac rezervoara za cen. grejanje

Nagnuto dno

Lučni segment


Pokazivač nivoa

Otvor za čišćenje
 
     
  | REZERVOARI | KACE | MATERIJALI | O NAMA | KONTAKT |KATALOG  
  zimkom 2016©sva prava zadržana